Микробиологични и паразитологични изследвания

Микробиологични и паразитологични изследвания

Хламидия трахоматис IgA / Chlamydia trachomatis IgA25.00 лв.
Хламидия трахоматис IgM / Chlamydia trachomatis IgM15.00 лв.
Хламидия трахоматис IgG Chlamydia trachomatis IgG18.00 лв.
Хламидия пневмоние IgA / Chlamidophila pneumonie IgA20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgM / Chlamidophila pneumonie IgM20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgA / Mycoplasma pneumoniae IgA20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgM / Mycoplasma pneumoniae IgM20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG20.00 лв.
Лаймска болест IgG / Lyme disease IgG25.00 лв.
Лаймска болест IgM / Lyme disease IgM25.00 лв.
Хеликобактер пилори антиген / Helicobacter pylori Ag25.00 лв.
Хеликобактер пилори IgA / Helicobacter pylori IgA35.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG / Helicobacter pylori IgG35.00 лв.
Сифилис / Syphilis screen15.00 лв.
Сифилис IgG / Syphilis IgG12.00 лв.
Сифилис IgM / Syphilis IgM25.00 лв.
Тетанус IgG /Tetanus IgG20.00 лв.
Дифтерия IgG / Diphtheria IgG20.00 лв.
Коклюш IgG / Bordetella pertussis IgG20.00 лв.
Бруцелоза IgG / Brucella IgG30.00 лв.
Листериоза / Listeria monocytogenes25.00 лв.
Легионелоза / Legionella pneumophila30.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamydophila pneumonie IgG (CFT)20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG (CFT)20.00 лв.
Коклюш IgG / Bordetella pertussis IgG (CFT)20.00 лв.
Ку-треска общи антитела / Q fever total (CFT)25.00 лв.
Бруцелоза общи антитела/ Brucella total (CFT)30.00 лв.
Бруцелоза IgM/ Brucella IgM30.00 лв.
Легионелоза антиген в урина / Legionella pneumophila antigen in urine30.00 лв.
Кампилобактер йеюни IgG / Campylobacter Jejuni IgG (CFT)25.00 лв.
Лептоспироза IgG / Leptospira Biflexa/icterohaemorrhagiae (CFT)25.00 лв.
Шигела флекснери IgG / Shigella flexneri IgG (CFT)25.00 лв.
Йерсиния ентероколитика IgG / Yersinia Enterocolitica IgG (CFT)25.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG (CFT)20.00 лв.
Гърлен секрет18.00 лв.
Назофарингеален секрет13.00 лв.
Гърлен и назофарингеален секрет20.00 лв.
Гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А15.00 лв.
Комбинирано изследване за гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А + стандартна посявка20.00 лв.
Носен секрет18.00 лв.
Храчка18.00 лв.
Ушен секрет18.00 лв.
Очен секрет18.00 лв.
Стерилна урина (трикратно)30.00 лв.
Стерилна урина (изследване след терапия)8.00 лв.
Кърма15.00 лв.
Влагалищен секрет15.00 лв.
Цервикален секрет15.00 лв.
Уретрален секрет15.00 лв.
Еякулат15.00 лв.
Простатен секрет14.00 лв.
Изследване за Streptococcus gr.B, Staphylococcus aureus, Enterococcus sp., N. gonorrhoeae, Enterobacteriaceae и НФГБ, Candida sp.13.00 лв.
Изследване за Trichomonas vaginalis (TV-4 среда)13.00 лв.
Тест за Mycoplasma / Ureaplasma35.00 лв.
Ранев секрет35.00 лв.
Ставен пунктат18.00 лв.
Перитонеален секрет18.00 лв.
Плеврален пунктат18.00 лв.
Хемокултура (венозна кръв в аеробна и анаеробна среда за хемокултура)38.00 лв.
Фецес (носителство за шигела,салмонела и патогенни коли)15.00 лв.
Helicobacter pylori (тест във фецес)38.00 лв.
Campylobacter spp. (тест във фецес)25.00 лв.
Clostridium difficilae токсин А и Б (тест във фецес)30.00 лв.
Ротавируси и аденовируси (тест във фецес)25.00 лв.
Материал от обривна единица по кожа или космен фоликул / нокът15.00 лв.
Посявка за Candida4.00 лв.
Посявка за Candida + Микограма20.00 лв.
Натривка/намазка върху предметно стъкло4.00 лв.
Микроскопски препарат по Грам4.00 лв.
Микроскопски препарат по метиленово синьо4.00 лв.
Антибиограма (само при изолиран причинител)10.00 лв.
Разширена антибиограма12.00 лв.
Микограма15.00 лв.
Стерилна урина18.00 лв.
Материал от мъжка/женска генитална система13.00 лв.
Материал от пунктат / абсцес / късче тъкан20.00 лв.
Ликвор18.00 лв.
Ехинококоза IgG / Echinoccocus IgG22.00 лв.
Токсоплазмоза IgA / Toxoplasmosis IgA22.00 лв.
Токсоплазмоза IgG / Toxoplasmosis IgG22.00 лв.
Токсоплазмоза IgM / Toxoplasmosis IgM22.00 лв.
Токсоплазмоза IgG авидност / Toxoplasmosis IgG avidity35.00 лв.
Токсокароза IgG / Toxocarosis IgG22.00 лв.
Ехинококоза / Echinoccocus (CFT)18.00 лв.
Провери резултат