Изследвания от А до Я

Изследвания от А до Я

ИзследванеЦена
2pPSA и phi-индекс135.00 лв.
anti-GBM30.00 лв.
Anti-Intrinsic factor25.00 лв.
Anti-Jo-125.00 лв.
anti-LKM-130.00 лв.
anti-MPO30.00 лв.
anti-PR330.00 лв.
Anti-Scl-7025.00 лв.
Anti-SM25.00 лв.
Anti-snRNP-C25.00 лв.
Anti-U1-70 RNP25.00 лв.
Aнти-митохондриални антитела IgM / AMA IgM30.00 лв.
BRAF мутации в туморна тъкан 460.00 лв.
C4 - комплемент / C4-complement38.00 лв.
Campylobacter spp. (тест във фецес)25.00 лв.
Chl. Trachomatis/Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae80.00 лв.
Chl. Trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma genitalium80.00 лв.
Chl. Trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma hominis80.00 лв.
Chlamydia trachomatis качествен30.00 лв.
Clostridium difficilae токсин А и Б (тест във фецес)30.00 лв.
CRP/PCT38.00 лв.
ctKRAS (кръвна плазма) – колоректален карцином; открива 21 мутации в екзони 2, 3 и 4 на гена КRAS520.00 лв.
cTnl/CK-MB/Myo50.00 лв.
cTnl/NT-proBNP45.00 лв.
ctNRAS-BRAF (кръвна плазма) – колоректален карцином; открива 18 мутации в екзони 2, 3 и 4 на гена NRAS и 5 мутации в кодон 600 на гена BRAF650.00 лв.
Cyfra 21-138.00 лв.
EGFR мутации в туморна тъкан 645.00 лв.
Factor II / Factor V Leiden / Factor V H1299R / Factor V Y1702C MTHFR (C677T, A1298C) / PAI 1225.00 лв.
Factor II- G20210A мутация52.00 лв.
Factor V - H1299R мутация68.00 лв.
Factor V - Y1702C мутация68.00 лв.
Factor V Leiden мутация50.00 лв.
Gardnerella vaginalis / Lactobacillus spp40.00 лв.
Gardnerella vaginalis качествен35.00 лв.
HDL- холестерол / HDL Cholesterol4.00 лв.
HE465.00 лв.
HE4 + CA 125 + Roma78.00 лв.
Helicobacter pylori (тест във фецес)38.00 лв.
HIV 1/2 20.00 лв.
KRAS мутации в туморна тъкан 575.00 лв.
LDL- холестерол / LDL Cholesterol4.00 лв.
MSI в туморна тъкан 500.00 лв.
MTHFR (C677T, A1298C) мутации70.00 лв.
Mycoplasma hominis качествен35.00 лв.
Mагнезий в диуреза3.50 лв.
N-терминален proBNP / NT-proBNP45.00 лв.
NRAS-BRAF мутации в туморна тъкан 682.00 лв.
PAI 1 - rs179976865.00 лв.
PCR H.pylori качествен40.00 лв.
PCR HBV качествен132.00 лв.
PCR HBV количествен161.00 лв.
PCR HCV качествен132.00 лв.
PCR HCV количествен140.00 лв.
PCR HDV качествен132.00 лв.
PCR HDV количествен140.00 лв.
RBD-неутрализиращи SARS-CoV-2 IgG / SARS-CoV-2 RBD antibodies25.00 лв.
RT-PCR тест SARS-CoV-2 РНК80.00 лв.
RT-PCR тест SARS-CoV-2 РНК с генотипиране120.00 лв.
SARS-CoV-2 антигенен тест / SARS-CoV-2 antigen test20.00 лв.
SARS-CoV-2 / тест за оценка на Т-клетъчен имунитет (S1)180.00 лв.
SARS-CoV-2 / тест за оценка на Т-клетъчен имунитет (SNMO)280.00 лв.
Trichomonas vaginalis / Neisseria gonoreae40.00 лв.
Trichomonas vaginalis качествен35.00 лв.
Ureaplasma parvum / urealyticum40.00 лв.
α-фетопротеин / AFP26.40 лв.
β2-микроглобулин / β2-MG36.00 лв.
Аденовирус IgG / Adenovirus IgG (CFT)20.00 лв.
Адренокортикотропен хормон / ACTH28.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време / aPTT8.00 лв.
Аланин аминотрансфераза (АЛАТ) / ALAT4.00 лв.
Албумин / Albumin4.00 лв.
Албумин / Albumin in urine3.50 лв.
Алдостерон / Aldosterone50.00 лв.
Алипопротеин А1 / Apo А110.00 лв.
Алипопротеин В / Apo B10.00 лв.
Алкална фосфатаза / ALP4.00 лв.
Алфа-1 – антитрипсин/ Alpha-1-antitrypsin35.00 лв.
Амилаза / Amilase4.00 лв.
Амоняк10.00 лв.
Андростендион / Androstenedione30.00 лв.
Анти- ССР антитела / Anti-CCP20.00 лв.
Анти-CENP-B антитела / anti-CENP-B25.00 лв.
Анти-Sacharomyces cerevisiae антитела IgA / Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)35.00 лв.
Анти-Sacharomyces cerevisiae антитела IgG / Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgG)35.00 лв.
Анти-SS B антитела / Anti-SS B25.00 лв.
Анти-SS А антитела / Anti-SS A25.00 лв.
Анти-TSH рецепторни антитела / anti-TSH Ab45.00 лв.
Анти-бета 2 гликопротеинови антитела IgG / AB2GP IgG30.00 лв.
Анти-бета 2 гликопротеинови антитела IgM / AB2GP IgM30.00 лв.
Анти-глиадинови антитела IgA / AGA IgA69.00 лв.
Анти-глиадинови антитела IgG / AGA IgG69.00 лв.
Анти-двуверижни ДНК антитела IgG / Anti-dsDNA IgG25.00 лв.
Анти-двуверижни ДНК антитела IgM / Anti-dsDNA IgM25.00 лв.
Анти-деамидирани глиадин пептиди антитела IgG / Deamidated Gliadin IgG (anti-DGP)25.00 лв.
Анти-деамидирани глиадин пептиди антитела IgА / Deamidated Gliadin IgA (anti-DGP)25.00 лв.
Анти-кардиолипинови антитела IgG / ACL IgG30.00 лв.
Анти-кардиолипинови антитела IgM / ACL IgM30.00 лв.
Анти-Мюлеров хормон / AMH69.00 лв.
Анти-нуклеарни ENA антитела / ENA 6S25.00 лв.
Анти-нуклеарни антитела 8 показателя /ANA 832.50 лв.
Анти-нуклеарни антитела скрининг/ANA screening18.00 лв.
Анти-Стрептолизин О / AST12.00 лв.
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgG Anti-tTG IgG69.00 лв.
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgА / Anti-tTG IgA69.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела IgG / APL IgG30.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела IgM / APL IgM30.00 лв.
Антибиограма (само при изолиран причинител)10.00 лв.
Аспартат аминотрансфераза (АСАТ) / ASAT4.00 лв.
Аспирин/Aspirin19.00 лв.
Белтък в диуреза4.00 лв.
Бикарбонати/ Bicarbonate8.00 лв.
Бруцелоза IgG / Brucella IgG30.00 лв.
Бруцелоза IgM/ Brucella IgM30.00 лв.
Бруцелоза общи антитела/ Brucella total (CFT)30.00 лв.
Бърз тест за Грип А и B / Influenza A + B25.00 лв.
Бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж18.00 лв.
Валпроева киселина / Valproic Acid35.00 лв.
Варианти на гена SLCO1B1 при терапия със статини - Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin128.70 лв.
Варианти на гените CYP2C9 и VCORK1 при терапия с аценокумарол (Sintrom), варфарин (Coumadin), фенпрокумон (Marcumar)234.00 лв.
Варицела-херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG (HZV IgM)25.00 лв.
Варицела-херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM (HZV IgG)25.00 лв.
Венепункция, епр., обеззаразяване3.00 лв.
Венепункция, епр., обеззаразяване2.00 лв.
Витамин В12 / Vitamin B1222.00 лв.
Витамин Д/ Vitamin D28.00 лв.
Влагалищен секрет15.00 лв.
Време на кървене/ Blеeding time3.90 лв.
Време на съсирване/ Clotting time4.00 лв.
Вторичен консултативен преглед без направление при специалист25.00 лв.
Вторичен консултативен преглед с избор на лекар, хабилитирано лице35.00 лв.
Гамаглутамил трансфераза (ГГТ) / GGT4.00 лв.
Гентамицин / Gentamycin19.00 лв.
Гликиран хемоглобин / HbA1c hemoglobin15.00 лв.
Глюкоза (обременяване) / ОГТТ8.00 лв.
Глюкоза (профил- 3 кратен) / Glucose 3x8.00 лв.
Глюкоза / Glucose4.00 лв.
Глюкоза в диуреза4.00 лв.
Грипен вирус тип А IgA / Influenza A IgA20.00 лв.
Грипен вирус тип А IgG / Influenza A IgG20.00 лв.
Грипен вирус тип А IgG / Influenza A IgG (CFT)20.00 лв.
Грипен вирус тип В IgA / Influenza B IgA20.00 лв.
Грипен вирус тип В IgG / Influenza B IgG20.00 лв.
Грипен вирус тип В IgG / Influenza B IgG (CFT)20.00 лв.
Гърлен и назофарингеален секрет20.00 лв.
Гърлен секрет18.00 лв.
Гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А15.00 лв.
Д-димер / D-dimer22.00 лв.
Дигитоксин / Digitoxin19.00 лв.
Дигоксин / Digoxin20.00 лв.
Дигоксин / Digoxin35.00 лв.
Директен билирубин / Direct bilirubin4.00 лв.
Диференциално броене 5 показателя / 5 Diff 8.50 лв.
Дифтерия IgG / Diphtheria IgG20.00 лв.
Домашно посещение35.00 лв.
ДХЕА-С / DHEA-S18.00 лв.
Експресен RT-PCR тест SARS-CoV-2 РНК200.00 лв.
Еозинофилен катионен протеин / ECP50.00 лв.
Епщайн-Бар вирус (EBV) PCR количествен190.00 лв.
Епщайн-Бар вирус ранен антиген IgG / EBV EA IgG15.00 лв.
Епщайн-Бар вирус ранен антиген IgM / EBV EA IgM15.00 лв.
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgG / EBV VCA IgG25.00 лв.
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgM / EBV VCA IgM25.00 лв.
Епщайн-Бар късен антиген EBNA / EBV EBNA25.00 лв.
Еритропоетин (EPO) / Erithropoetin49.00 лв.
Естрадиол / E218.00 лв.
Естрадиол неконюгиран / E2 unconjugated18.00 лв.
Ехинококоза / Echinoccocus (CFT)18.00 лв.
Ехинококоза IgG / Echinoccocus IgG22.00 лв.
Еховируси (3, 7, 14, 30, 31) / ECHOvirus (3, 7, 14, 30, 31) (CFT)25.00 лв.
Еховируси 8,28 / ECHOvirus 8,28 (CFT)25.00 лв.
Еякулат15.00 лв.
Желязо / Iron6.00 лв.
ЖСК (желязо-свързващ капацитет) / Total iron binding capacity8.00 лв.
Изследване за Streptococcus gr.B, Staphylococcus aureus, Enterococcus sp., N. gonorrhoeae, Enterobacteriaceae и НФГБ, Candida sp.13.00 лв.
Изследване за Trichomonas vaginalis (TV-4 среда)13.00 лв.
Имуноглобулин G / IgG15.00 лв.
Имуноглобулин А / IgA15.00 лв.
Имуноглобулин Е / IgE24.00 лв.
Имуноглобулин М / IgM15.00 лв.
Индиректен билирубин / Indirect bilirubin3.00 лв.
Инсулин / Insulin18.00 лв.
Интерлевкин 6/ IL-655.00 лв.
Инхибин B / Inhibin B69.00 лв.
Инхибин А / Inhibin A15.00 лв.
Йерсиния ентероколитика IgG / Yersinia Enterocolitica IgG (CFT)25.00 лв.
Йонизиран калции / iCa++8.00 лв.
Калий / Potassium5.00 лв.
Калий в диуреза4.00 лв.
Калпротектин/ Calprotectin - качествен тест20.00 лв.
Калпротектин/ Calprotectin- количествен тест50.00 лв.
Калций / Calcium4.00 лв.
Калций в диуреза4.00 лв.
Кампилобактер йеюни IgG / Campylobacter Jejuni IgG (CFT)25.00 лв.
Карбамазепин / Carbamazepine19.00 лв.
Карциноембрионален антиген / CEA20.40 лв.
Карциноембрионален антиген 125 / CEA 125/ OV20.40 лв.
Карциноембрионален антиген 15-3 / CEA 15-320.40 лв.
Карциноембрионален антиген 19-9 / CEA 19-920.40 лв.
Коклюш IgG / Bordetella pertussis IgG20.00 лв.
Коклюш IgG / Bordetella pertussis IgG (CFT)20.00 лв.
Коксаки вируси група А (9,16)/ Coxsackie A9, A16 (CFT)25.00 лв.
Коксаки вируси група В (1-6) / Coxsackie B1-B6 (CFT)50.00 лв.
Комбинирано изследване за гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А + стандартна посявка20.00 лв.
Кортизол / Cortisol25.00 лв.
Кортизол / Cortisol in urine25.00 лв.
Креатин киназа / CK5.00 лв.
Креатин киназа сърдечна фракция / CK-MB18.00 лв.
Креатинин / Creatinine4.00 лв.
Креатинин на гладно / Creatinine FS2.50 лв.
Креатининов клирънс / Creatinine PAP FS12.00 лв.
Ку-треска общи антитела / Q fever total (CFT)25.00 лв.
Кърма15.00 лв.
Лаймска болест IgG / Lyme disease IgG25.00 лв.
Лаймска болест IgM / Lyme disease IgM25.00 лв.
Лактат / Lactat8.00 лв.
Лактат дехидрогеназа / LDH4.00 лв.
Легионелоза / Legionella pneumophila30.00 лв.
Легионелоза антиген в урина / Legionella pneumophila antigen in urine30.00 лв.
Лептоспироза IgG / Leptospira Biflexa/icterohaemorrhagiae (CFT)25.00 лв.
Ликвор18.00 лв.
Липаза / Lipase5.00 лв.
Липиден профил12.00 лв.
Липопротеин А / Lp(a)0.00 лв.
Листериоза / Listeria monocytogenes25.00 лв.
Лутеинизиращ хормон / LH18.00 лв.
Магнезий / Magnesium6.00 лв.
Магнезий в диуреза4.00 лв.
Маркер за костно разграждане /β-CrossLaps32.00 лв.
Материал от мъжка/женска генитална система13.00 лв.
Материал от обривна единица по кожа или космен фоликул / нокът15.00 лв.
Материал от пунктат / абсцес / късче тъкан20.00 лв.
Микограма15.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgA / Mycoplasma pneumoniae IgA20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG (CFT)20.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgM / Mycoplasma pneumoniae IgM20.00 лв.
Микроалбумин / Microalbumin in urine15.00 лв.
Микроскопски препарат по Грам4.00 лв.
Микроскопски препарат по метиленово синьо4.00 лв.
Миоглобин / MYO30.00 лв.
Морбилен вирус IgG / Measles IgG30.00 лв.
Морбилен вирус IgM / Measles IgG30.00 лв.
Назофарингеален секрет13.00 лв.
Натривка/намазка върху предметно стъкло4.00 лв.
Натрий / Sodium5.00 лв.
Натрий в диуреза4.00 лв.
Неутрофилен желатиназа-свързващ белтък (НГАЛ) / NGAL12.00 лв.
Носен секрет18.00 лв.
Нутригенетично изследване за хранителна непоносимост към 222 храни298.00 лв.
Общ β- хорионгонадотропин / Total β-hCG18.00 лв.
Общ белтък / Total protein4.00 лв.
Общ билирубин / Total bilirubin4.00 лв.
Общ простатен специфичен антиген / tPSA18.00 лв.
Общи неутрализиращи SARS-CoV-2 IgM/IgG / SARS-CoV-2 neutralizing total antibodies25.00 лв.
Окултни кръвоизливи /FOB12.00 лв.
Остеокалцин / Osteocalcin29.00 лв.
Очен секрет18.00 лв.
Панел сепсис845.00 лв.
Парагрипни вируси тип 1, 2 и 3 IgG / Parainfluenza serotypes 1,2,3 (CFT)20.00 лв.
Паратхормон (интактен) /PTH39.00 лв.
Парацетамол / Paracetamol19.00 лв.
Парвовирус В19 IgG / Parvovirus B19 IgG25.00 лв.
Парвовирус В19 IgM / Parvovirus B19 IgM 25.00 лв.
Паротитен вирус IgG / Mumps IgG30.00 лв.
Паротитен вирус IgM / Mumps IgM30.00 лв.
Перитонеален секрет18.00 лв.
Пикочна киселина / Urea acid4.00 лв.
Пикочна киселина в диуреза4.00 лв.
ПКК (пълна кръвна картина) / CBC7.00 лв.
Плацентарен протеин А / PAPP-A15.00 лв.
Плеврален пунктат18.00 лв.
Плоскоклетъчен туморен антиген / SCC48.00 лв.
Полиовирусни антитела IgG / Poliovirus IgG20.00 лв.
Полиомен вирус (BKV) PCR количествен170.00 лв.
Посявка за Candida4.00 лв.
Посявка за Candida + Микограма20.00 лв.
Преалбумин / Prealbumin20.00 лв.
Пробовземане PCR COVID-195.00 лв.
Прогестерон / Progesteron18.00 лв.
Прокалцитонин / Procalcitonin (PCT)40.00 лв.
Пролактин / Prolactin18.00 лв.
Простатен секрет14.00 лв.
Протромбиново време / Prothrombin Time6.00 лв.
Първичен консултативен преглед без направление при специалист45.00 лв.
Първичен консултативен преглед с избор на лекар, хабилитирано лице70.00 лв.
Разширена антибиограма12.00 лв.
Ранев секрет35.00 лв.
Ревматоиден фактор / RF12.00 лв.
Ревматоиден фактор IgG / RF IgG25.00 лв.
Ревматоиден фактор IgM / RF IgM25.00 лв.
Реовируси IgG / Reovirus IgG (CFT)20.00 лв.
Респираторен панел (Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR, Adenovirus, Human coronavirus 229E, Human coronavirus HKU1, Human coronavirus NL63, Human coronavirus OC43, Human Metapneumovirus, Rhinovirus+Enterovirus, Influenza virus A RNA, Influenza virus B R180.00 лв.
Респираторно-синцитиален вирус IgA / Respiratory Syncytial Virus IgA20.00 лв.
Респираторно-синцитиален вирус IgG / Respiratory Syncytial Virus IgG20.00 лв.
Респираторно-синцитиален вирус IgG / Respiratory Syncytial Virus IgG (CFT)20.00 лв.
Ротавируси и аденовируси (тест във фецес)25.00 лв.
Рубеолен вирус IgG / Rubeolla IgG25.00 лв.
Рубеолен вирус IgM / Rubeolla IgM25.00 лв.
С-пептид / C-peptide26.00 лв.
С-реактивен протеин + Прокалцитонин / CRP+PCT50.00 лв.
С-реактивен протеин / CRP10.00 лв.
С-реактивен протеин високо чувствителен / CRP U-hs15.00 лв.
С3 - комплемент / C3-complement38.00 лв.
Свободен естриол / E339.00 лв.
Свободен ЖСК / UIBC7.50 лв.
Свободен простатен специфичен антиген / fPSA18.00 лв.
Свободен Тестостерон / Free testosteron39.00 лв.
Сифилис / Syphilis screen15.00 лв.
Сифилис IgG / Syphilis IgG12.00 лв.
Сифилис IgM / Syphilis IgM25.00 лв.
Соматотропен (растежен) хормон / hGH35.00 лв.
Ставен пунктат18.00 лв.
Стерилна урина18.00 лв.
Стерилна урина (изследване след терапия)8.00 лв.
Стерилна урина (трикратно)30.00 лв.
СУЕ / ESR3.00 лв.
Сърдечен протеин свързващ мастна киселина / H-FABP10.00 лв.
Съхранение на материал10.00 лв.
Теофилин / Theophyllin19.00 лв.
Тест за Mycoplasma / Ureaplasma35.00 лв.
Тестостерон / Testosteron18.00 лв.
Тетанус IgG /Tetanus IgG20.00 лв.
Тиреопероксидазни антитела (MAT) / anti-TPO20.00 лв.
Тироглобулини / Thyroglobulins20.00 лв.
Тироглобулинови антитела (TAT) / anti-TG15.00 лв.
Тироид стимулиращ хормон / TSH16.90 лв.
Тироидни хормони адсорбция / Т-Uptake20.00 лв.
Тироксин общ / tT416.90 лв.
Тироксин свободен / tT416.90 лв.
Токсокароза IgG / Toxocarosis IgG22.00 лв.
Токсоплазмоза IgA / Toxoplasmosis IgA22.00 лв.
Токсоплазмоза IgG / Toxoplasmosis IgG22.00 лв.
Токсоплазмоза IgG авидност / Toxoplasmosis IgG avidity35.00 лв.
Токсоплазмоза IgM / Toxoplasmosis IgM22.00 лв.
Тоскана вирус IgA / Toscana Virus IgM20.00 лв.
Тоскана вирус IgG / Toscana Virus IgG20.00 лв.
Трансферин / Transferrin22.00 лв.
Трансферин рецептор разтворим / sTfR0.00 лв.
Триглицериди / Triglycerides4.00 лв.
Трийодтиронин общ / tT318.00 лв.
Трийодтиронин свободен / tT312.00 лв.
Тропонин високочувствителен / сTn l hs32.00 лв.
Уреа / Urea4.00 лв.
Уретрален секрет15.00 лв.
Урина ОХИ / Urineanalysis3.00 лв.
Урина седимент2.50 лв.
Ушен секрет18.00 лв.
Фенитоин / Phenytoin19.00 лв.
Фенобарбитал / Phenobarbital19.00 лв.
Феритин / Ferritin22.00 лв.
Фецес (носителство за шигела,салмонела и патогенни коли)15.00 лв.
Фибриноген / Fibrinogen6.00 лв.
Фолат в еритроцити / RBC folat20.00 лв.
Фолиева киселина / Folic acid22.00 лв.
Фоликул-стимулиращ хормон / FSH18.00 лв.
Фосфор5.00 лв.
Фосфор в диуреза4.00 лв.
Хаптоглобин / Haptoglobin20.00 лв.
Хеликобактер пилори IgA / Helicobacter pylori IgA35.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG / Helicobacter pylori IgG35.00 лв.
Хеликобактер пилори антиген / Helicobacter pylori Ag25.00 лв.
Хемокултура (венозна кръв в аеробна и анаеробна среда за хемокултура)38.00 лв.
Хепатит А - anti-HAV gM25.00 лв.
Хепатит А - anti-HAV total25.00 лв.
Хепатит В - anti HBc - total25.00 лв.
Хепатит В - anti-HBe28.00 лв.
Хепатит В - anti-HBs25.00 лв.
Хепатит В - HBc-IgM25.00 лв.
Хепатит В - HBeAg28.00 лв.
Хепатит В - HBsAg25.00 лв.
Хепатит В - HBsAg потвърдителен20.00 лв.
Хепатит Д - anti-HDV - total0.00 лв.
Хепатит Е - anti-HEV IgM40.00 лв.
Хепатит С - anti-HCV25.00 лв.
Херпес симплекс тип I IgG / HSV-1 IgG25.00 лв.
Херпес симплекс тип I IgM / HSV-1 IgM25.00 лв.
Херпес симплекс тип II IgG / HSV-2 IgG25.00 лв.
Херпес симплекс тип II IgM / HSV-2 IgM25.00 лв.
Хламидия пневмоние IgA / Chlamidophila pneumonie IgA20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG (CFT)20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG / Chlamydophila pneumonie IgG (CFT)20.00 лв.
Хламидия пневмоние IgM / Chlamidophila pneumonie IgM20.00 лв.
Хламидия трахоматис IgA / Chlamydia trachomatis IgA25.00 лв.
Хламидия трахоматис IgG Chlamydia trachomatis IgG18.00 лв.
Хламидия трахоматис IgM / Chlamydia trachomatis IgM15.00 лв.
Хлориди / Chloride5.00 лв.
Хлориди в диуреза4.00 лв.
Холестерол / Total Cholesterol4.00 лв.
Холинестераза / Cholinesterase26.00 лв.
ХОМА инсулинова резистентност/ HOMA – IR16.00 лв.
Храчка18.00 лв.
Цервикален секрет15.00 лв.
Церулоплазмин/ Ceruloplasmin35.00 лв.
Цистатин C / Cys-C39.00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) PCR количествен140.00 лв.
Цитомегаловирус IgG / CMV IgG25.00 лв.
Цитомегаловирус IgG авидност / CMV IgG avidity50.00 лв.
Цитомегаловирус IgM / CMV IgM25.00 лв.
Човешки папиломни вируси HPV-16 и HPV-18 качествен45.00 лв.
Човешки папиломни вируси HPV-6 и HPV-11 качествен45.00 лв.
Шигела флекснери IgG / Shigella flexneri IgG (CFT)25.00 лв.
Провери резултат