За нас

За нас
За нас

СМДЛ "ДИАГЕН" EOOД

е самостоятелна медико-диагностична лаборатория, специализирана в провеждане на молекулярно-генетични анализи, наред с изследвания на хематологични, биохимични и имунологични показатели.

Видове изследвания Сертификати

Нашите сертификати

Нашата политика

Разширяваме непрекъснато нашето портфолио

с тестове за скрининг, диагностично уточняване, проследяване и прогноза, ние се стремим да осигурим на клиницистите и пациентите комплексна лабораторна диагностика за разрешеванае на всеки медицински казус.

Ценейки времето на всеки пациент и лекар-партньор, ние предлагаме предварително попълване на електронни заявки за изследване и заплащане, като така съкращаваме времето за регистрация на клиничната проба, а съответно и за получаване на резултат.

Осъзнавайки, че лабораторната диагностика е само стъпка към осигуряване на висококачествена здравна грижа, ние подаваме ръка на всеки клиничен специалист, с цел да подпомогнем експертното му мнение и подход към поставяне на точна и навременна диагноза и провеждане на адекватно лечение.

Осигурявайки достъпност на нашите изследвания на всеки пациент, ние сме сключили договори с Националната Здравно-осигурителна каса (НЗОК) и редица осигурителни фондове.

За нас
Качество

Бързо обслужване и персонализирана лабораторна медицина от най-високо качество

  • За нас медицинската тайна е приоритет, поради което използваме най-съвременен софтуер за съхранение на данните на нашите пациенти и техните лабораторни резултати.
  • Приемайки отговорността, която носим за определяне на здравното състояние на всеки наш пациент, ние използваме висок клас тест-набори за in vitro диагностика (IVD), разрешени на територията на Европейския съюз (CE-marked).
Качество
Провери резултат