Генетични изследвания

Генетични изследвания

Панел сепсис845.00 лв.
Нутригенетично изследване за хранителна непоносимост към 222 храни298.00 лв.
ДНК анализ – предразположения, вродени тромбофилии
Factor II / Factor V Leiden / Factor V H1299R / Factor V Y1702C MTHFR (C677T, A1298C) / PAI 1225.00 лв.
Factor V Leiden мутация50.00 лв.
Factor V - H1299R мутация68.00 лв.
Factor V - Y1702C мутация68.00 лв.
MTHFR (C677T, A1298C) мутации70.00 лв.
Factor II- G20210A мутация52.00 лв.
PAI 1 - rs179976865.00 лв.
ДНК – фармакогеномика
Варианти на гена SLCO1B1 при терапия със статини - Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin128.70 лв.
Варианти на гените CYP2C9 и VCORK1 при терапия с аценокумарол (Sintrom), варфарин (Coumadin), фенпрокумон (Marcumar)234.00 лв.
ДНК анализ – онкогенетика
BRAF мутации в туморна тъкан 460.00 лв.
KRAS мутации в туморна тъкан 575.00 лв.
NRAS-BRAF мутации в туморна тъкан 682.00 лв.
EGFR мутации в туморна тъкан 645.00 лв.
MSI в туморна тъкан 500.00 лв.
ctKRAS (кръвна плазма) – колоректален карцином; открива 21 мутации в екзони 2, 3 и 4 на гена КRAS520.00 лв.
ctNRAS-BRAF (кръвна плазма) – колоректален карцином; открива 18 мутации в екзони 2, 3 и 4 на гена NRAS и 5 мутации в кодон 600 на гена BRAF650.00 лв.
Провери резултат